A vételi ajánlat fogalma
 

 

Egy ingatlanra tett vételi ajánlat egy olyan egyoldalú címzett jognyilatkozat, melyben a vevő készpénzzel megtámogatott ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosának az ingatlan megvételére az ajánlatban írt feltételekkel.  A készpénzzel megtámogatott vételi ajánlat jelzi a vevő vételi szándékának komolyságát.  A biztosítéki összeg az ingatlanirodánál  helyezhető letétbe az ajánlat érvényességének lejártáig .
Az ajánlattevő a kötöttség idejét meghatározhatja.
Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni. 


Biztosítéki összeg


Rendszerint a vevő a vételi ajánlat megtételekor egy kisebb ún. biztosítéki összeget helyez letétbe az ingatlanközvetítő irodánál.

Amennyiben a tulajdonos elfogadja a vételi ajánlatot, a biztosítéki összeg szerződéskötésig letétben marad, és szerződéskötéskor a foglaló összegébe kötelezően beszámítandó!

Amennyiben a tulajdonos elfogadja a vételi ajánlatot, de a vevő eláll a vételi szándékától, akkor a vevő elveszti a biztosítéki összeget az eladó javára.

Amennyiben a tulajdonos nem fogadja el a vételi ajánlatot, akkor a biztosíték összege visszajár a vevőnek.

Amennyiben a tulajdonos elfogadja, de azt követően mégis eláll az eladási szándékától, akkor a vállaja a biztosítéki összeg kétszeresének visszafizetését

Ezen összeg a felek megállapodásától függően az adásvételi szerződés megkötésekor visszajár a vevőnek vagy beszámít a vételárba ill. a foglaló összegébe.

A felek közötti jogvita esetén a biztosíték összegét az ingatlaniroda köteles bírói letétbe helyezni, mivel az ingatlaniroda nem jogosult a felek közötti jogvita eldöntésére. 

A szerződéskötés időpontjáig a biztosítéki összeg ügyvédi letétbe kerül.


A vételi ajánlat tartalmi elemei kötelezően:

Az ingatlan megvételére vonatkozó ajánlatban az alábbiakat mindenképp rögzíteni kell:

  1. Az ajánlattevő és az ajánlat címzettjének személye (és az azonosításra szolgáló adatok)
  2. Az ingatlan meghatározása: cím és helyrajzi szám szerint.
  3. Vételár
  4. Az ajánlati kötöttség ideje.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player