Hogy tudjuk mit jelentenek a mindenféle jelek egy eladó teleknél, vagy háznál:
 
 

TERVEZETT JÓVÁHAGYÁS ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK:

L6-II-02 - Tervezett építési övezet és övezeti besorolás

KERETSZABÁLYOZÁSI ÖVEZETEK:

Lakóterület - Vegyes terület - Fejlesztési terület


LAKÓTERÜLETEK:

L1 - Nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

L2 - Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

L2/A - Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület

L3 - Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület

L4 - Intenzív kertvárosias lakóterület
Az övezet karaktere lehetővé teszi oldalhatáron álló, zártsorú és egyedül álló épület építését is. Ebben az övezeti besorolásban a legkisebb beépíthető telekméret a 800 nm, mely adott helyzetben 400 nm -re csökkenthető.

L5 - Vegyes kertvárosi lakóövezet
Az előbbinél lazább beépítésű övezet, nem feltételezi a villaszerű kialakítást. A beépíthető alsó telekméret 1000 nm, mely alsó határ bizonyos feltételekkel 10%-al csökkenthető. A beépíthetőség aránya 15 % - os, ebben az övezetben is érvényes maximális 8 méteres épületmagasság, mely lehetőséget ad földszint, emelet és tetőtér szerkezetű ház építésére.

L6 - Hegyvidéki kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület.
Laza beépítésű, kertvárosi, villaszerű beépítést lehetővé tevő övezet. Kizárólag szabadonálló lakóépület építhető itt. Az előzőhöz hasonlóan 1000 nm a legkisebb beépíthető telekméret ( illetve bizonyos feltételek esetén 900 nm ), és 15 %- os a beépíthetőség mértéke. A megengedett épületmagasság itt is 8 méter.

L6/A - Hegyvidéki kertvárosias, szabadonálló beépítésű nagytelkes lakóterület

L7 - Telepszerű lakóterület
Lakótelepi, lakóparki beépítésre szánt terület.

VEGYES TERÜLETEK

E - Erdőterületek
Nem lakóövezet.

ETG-Ált - Turisztikai erdő

EVE - Védelmi-,védőerdő

FG - Farmergazdaság

I - Intézményterület

IP - Iparterület

IZ - Jelentős zöldfelületű intézményterület

I-Kö - Elsősorban közintézmények elhelyezésére

IZ-S - Spotlétesítmények és strand elhelyezésére szolgáló terület

IZ-K - Egyéb jelentős zöldfelületű intézményterület

K - Különleges területek

KK - Közkert

KV - Különleges városüzemeltetési területek

KL - Közlekedési területek

M - Munkahelyi terület

MG-RF - Mezőgazdasági terület
Mezőgazdasági terület, melyet tartalék fejlesztési területként tartanak nyilván. Amennyiben a területre vonatkozóan létezik rendezési terv, illetve a fővárosi koncepció lehetővé teszi, elméletileg lakóövezetté, elsősorban L5, illetve L6 övezetté minősíthető át. Ennek további elengedhetetlen feltétele az utak kialakítása, a csatorna, illetve közművek előzetes megléte.

MG-RF - Mezőgazdasági rekreációs terület. A hagyományos elnevezése régen zártkert volt. 720 nm -es legkisebb beépíthető telekméret, melynek 3 %-a beépíthető mezőgazdasági célú épülettel, tehát nem lakófunkciójú épülettel.

R3 - Repülőtér III.sz Zajgátló öv.

VK - Városközponti terület

VT - Vízgazdálkodási terület

Z, EZ - Zöldterület
Nem lakóövezet. Korábban közpark, illetve a pincetetők egyéb zöldövezeti besorolású, jelenleg nem beépíthető területekre jellemző.

ZEZ - Egyéb közhasználatra nem kijelölt

ZKP - Közpark

ZFK - Fásított köztér

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

F1 - Infrastruktúrális feltételhez kötött fejlesztési terület

F2 - Távlati fejlesztési tartalékterület

 

 
 
Megbízható mester lakásfelújításhoz